Lekdetectie & Klusbedrijf Johnny Meijboom

Lekdetectie

Lekdetectie

werkwijze voor de lekdetectie.

Een lekkage waarvan niet duidelijk is waar deze zich precies bevindt? Ik spoor lekkages op met gespecialiseerde apparatuur, waarbij hakken en breken niet nodig is. Dankzij deze methode van lekdetectie hoeft u dus geen kosten te maken voor onnodig sloop- en herstelwerk. 

Wanneer we het lek hebben gevonden!

Als het lek is opgespoord ontvangt u van mij een helder en gedetailleerd rapport. De lekkage(s) zal hierin duidelijk aangegeven worden, ook zal er een advies gegeven worden hoe deze lekkage te verhelpen.  Mocht het zo zijn dat de schade gedekt wordt door uw verzekering kunt u het rapport doorsturen naar de verzekering. In de meeste gevallen dekken zij kosten van de lekdetectie.

Wat voor een lekkages sporen wij zoal op.

Leiding lekkages op alle water gedragen leidingen, denk hier aan warm en koud water, afvoerleidingen, cv-leidingen, vloerverwarming en bouwkundige lekkages bij vooral particulieren.

Een kleine greep uit de methodes die ik gebruiken om een lekkage te vinden.

  1. Natuurlijk onze ervaring als loodgieters 
  2. Druktest op de waterleiding, hier wordt een drukmeter aan de waterleiding gekoppeld om te kijken of er een lekkage in waterleiding bevindt.
  3. Endoscopie, een camera waarmee ik in moeilijk bereikbare ruimtes kan kijken b.v. onder een bad of douchebak of in de afvoerleiding.
  4. Thermo grafische warmtecamera, deze camera geeft het warmtebeeld weer van de temperatuurverschillen in wanden en vloeren.
  5. traceergas onderzoek, Tijdens dit onderzoek laten wij gas in de leidingen, met een samenstelling van stikstofgas en waterstofgas. Waterstofgas lekt sneller dan water en zoekt de kleinste scheurtjes en barstjes op waaruit deze lekt. De sensor pikt deze lekkages dan feilloos op. waardoor we de plaats van de lekkage kunnen aangeven.
  6. Ultrasoon onderzoek, tijdens dit onderzoek meten we ultrasoon geluid, deze vorm van onderzoek zetten we vaak in bij bouwkundige toepassingen kozijnen gevels . Meten we op een bepaalde locatie meer geluid? Dan is de kans groot dat we het lek gevonden hebben.
  7. Karsten glaasjes test voor vocht doorslag voegen, gevelsteen, kit
  8. Kleurstoffen, veel al een eenvoudige maar doeltreffende methode deze worden toegevoegd aan het water en komen vaak tot uiting waar de lekkages zich dan bevinden.

Het tarief voor een lekdetectie

Een lekdetectie kost 385,- euro incl 21% btw en geen voorrijkosten. voor 3 man uren

Na 16.30 uur en op zaterdag 420,- euro incl 21% btw en geen voorrijkosten. voor 3 man uren

De betaling dient plaats te vinden binnen 7 dagen na factuurdatum. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor betaling van de factuur. Als de kosten van de lekdetectie door verzekeraar worden vergoed, declareert opdrachtgever zelf de kosten van het onderzoek bij de verzekeraar.

Mocht het zo zijn dat na de herstelwerkzaamheden de lekkage aanhoudt, stel ons dan direct op de hoogte zodat wij in de gelegenheid worden gebracht om een nader onderzoek in te stellen. Mochten de herstelwerkzaamheden niet of onvolledig zijn uitgevoerd, zijn wij genoodzaakt de gemaakte kosten in rekening te brengen.

Op onze diensten zijn onze algemeen voorwaarden van toepassing.